Gạch giả gỗ-Thương hiệu Royal (Hoàng Gia)

280.000  250.000