0918.328.579

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT SUPERTECH PRO

743.912 

Đóng gói: 18 lít/thùng.

Định mức lý thuyết: 9-11 m2/lít/lớp.

Đơn giá tính trên đơn vị 01 thùng.

Đơn giá gồm VAT 10%, chưa gồm chi phí vận chuyển.