0918.328.579

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT TOA 4 SEASONS EXTERIOR TROPIC SHIELD

1.193.478 

Đóng gói: 18 lít/thùng.

Định mức lý thuyết: 10-12 m2/lít/lớp.

Đơn giá tính trên đơn vị 01 thùng.

Đơn giá gồm VAT 10%, chưa gồm chi phí vận chuyển.