0918.328.579

SƠN NƯỚC NỘI THẤT SUPERTECH PRO

789.100 

Đóng gói: 18 lít/thùng.

Định mức lý thuyết: 10-12 m2/lít/lớp.

Đơn giá tính trên đơn vị 01 thùng.

Đơn giá gồm VAT 10%, chưa gồm chi phí vận chuyển.