0918.328.579

BỘT TRÉT CAO CẤP TOA WALL MASTIC NỘI THẤT

253.000 

Đóng gói: 40 kg/bao.

Định mức lý thuyết: 0,6 kg/m2/lớp.

Đơn giá tính trên đơn vị 01 bao.

Đơn giá gồm VAT 10%, chưa gồm chi phí vận chuyển.