0918.328.579

Ván sàn tự nhiên Căm xe

1.050.000 

Kích thước: 15×90/120x900mm

Đơn giá giao tại kho, tính cho 1 m2 vật tư, chưa VAT, vận chuyển, lắp đặt và phụ kiện.