0918.328.579

Vật tư phụ công trình xây dựng

10.000 

Đơn giá đã bao gồm: chi phí vận chuyển và bốc dở tại công trường

Đơn giá chưa bao gồm: thuế GTGT VAT 10%

Riêng các mặt hàng đinh, kẽm, que hàn, dây cáp, thép có thể điều chỉnh giá theo giá thị trường ( không vượt quá 10%) và thông báo trước ít nhất 3 ngày.