0918.328.579

Gạch ống xi măng cốt liệu 8x8x18mm, M75

1.450 

Đơn giá bao gồm vận chuyển, hạ hàng và VAT

Đơn giá có thể thay đổi theo thị trường

Địa điểm giao hàng đảm bảo không nằm trong đoạn cấm tải.